زمین مسکونی

دراین قسمت زمینهای مسکونی نمایش داده میشود

فروش زمین در مجتمع ویلایی کاکتوس 4
, موقعیت :ساحلی , شهرکی / 1066

-      250
بنا      زمین

متری 20/000/000
تومان

فروش زمین ،شهرک امیراباد
, موقعیت :ساحلی , شهرکی / 1063

-      730
بنا      زمین

متری 60,000,000
تومان

فروش زمین پروژه مجتمع ویلایی کاکتوس 3
, موقعیت :شهرکی / 1059

-      250
بنا      زمین

15,000,000 متری
تومان

فروش زمین پروژه مجتمع ویلایی کاکتوس 2
, موقعیت :ساحلی , شهرکی / 1054

-      380
بنا      زمین

متری 20,000,000
تومان

بارگزاری ملک بیشتر ....
جدید ترین اخبار بازار مسکن