منو اصلی سایت

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
1397/3/2 - 22:56:28

ویلا شمال 200 تا 300 میلیون

در این قسمت ویلاها 200 تا 300 میلیون نمایش داده می شود

ویلا دو خواب محموداباد تشبندان
2 خوابه , موقعیت :ساحلی / 1093

130      215
بنا      زمین

215,000,000
تومان

فلت با سند 6 دانگ
2 خوابه , موقعیت :شهرکی / 1085

115      220
بنا      زمین

225,000,000
تومان

نیم دوبلکس نما رومی
3 خوابه , موقعیت :شهرکی / 1081

160      230
بنا      زمین

توافقی

ویلا فلت نما رومی
3 خوابه , موقعیت :جنگلی / 1075

145      340
بنا      زمین

260,000,000
تومان

ویلا باغ با استخر
2 خوابه , موقعیت :شهرکی / 1074

110      550
بنا      زمین

توافقی

ویلا نیم پیلوت نمارومی
2 خوابه , موقعیت :شهرکی / 1073

130      240
بنا      زمین

185,000,000
تومان

ویلا باغ محمودآباد
2 خوابه / 1072

120      800
بنا      زمین

300,000,000
تومان

ویلا اقساط بلند مدت
3 خوابه , موقعیت :مستقل / 1062

145      200
بنا      زمین

260,000,000
تومان

ویلای فلت محمودآباد
2 خوابه , موقعیت :مستقل / 1054

110      220
بنا      زمین

215,000,000
تومان

ویلا نیم دوبلکس محمودآباد
3 خوابه , موقعیت :شهرکی / 1049

200      400
بنا      زمین

270,000,000
تومان

ویلا دوبلکس با شاهنشین
2 خوابه , موقعیت :شهرکی / 1045

180      170
بنا      زمین

250,000,000
تومان

دوبلکس شهرکی محموداباد
3 خوابه , موقعیت :شهرکی / 1043

160      230
بنا      زمین

250,000,000
تومان

ویلاباغ قیمت مناسب
2 خوابه / 1042

110      470
بنا      زمین

190,000,000
تومان

دوبلکس نما اسپانیایی محموداباد
4 خوابه , موقعیت :شهرکی / 1041

235      254
بنا      زمین

280,000,000
تومان

دوبلکس قیمت مناسب
2 خوابه / 1038

150      220
بنا      زمین

210,000,000
تومان

دوبلکس محموداباد خوش ساخت
3 خوابه / 1037

180      200
بنا      زمین

250,000,000
تومان

دوبلکس نمارومی محموداباد
3 خوابه , موقعیت :شهرکی / 1035

170      200
بنا      زمین

255,000,000
تومان

نیم دوبلکس با استخر
3 خوابه , موقعیت :شهرکی / 1034

170      320
بنا      زمین

240,000,000
تومان

ویلای فلت مستقل
2 خوابه / 1033

100      500
بنا      زمین

225,000,000
تومان

دوبلکس مدرن آمل
2 مستر خوابه , موقعیت :شهرکی / 1031

140      235
بنا      زمین

260,000,000
تومان

دوبلکس محموداباد
2 خوابه , موقعیت :شهری / 1023

170      272
بنا      زمین

250,000,000
تومان

ویلا با استخر
3 خوابه / 1015

185      380
بنا      زمین

250,000,000
تومان

دوبلکس شهرکی
3 خوابه / 1011

170      274
بنا      زمین

290,000,000
تومان

ویلا محموداباد کلوده
2 خوابه , موقعیت :شهرکی / 1007

150      270
بنا      زمین

240,000,000
تومان

بارگزاری ملک بیشتر ....
جدید ترین اخبار بازار مسکن